Curriculum Vitae

Dr. med., Dr. psychol. Evelin G. Lindner

Samfunnsviter
- Human Dignity and Humiliation Studies (HumanDHS)
- World Dignity University (WDU) Initiative
- Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
- Norsk senter for menneskerettigheter
- Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
- Morton Deutsch International Center for Cooperation and Conflict Resolution (MD-ICCCR), Advanced Consortium on Cooperation, Conflict, and Complexity (AC4), Columbia University, New York City
- Maison des Sciences de l'Homme, Paris

- Publikasjoner
- Foredrag
- Bilder
- Videoer
- Globalt liv

Evelin Lindner

13.5.1954 født i Hameln, Niedersachsen, Forbundsrepublikken Tyskland (begge foreldre ble fordrevet fra Schlesien i 1946; far er fra Bertelsdorf ved Lauban, nå Lubań, mor fra Breslau)

15.5.1973 Artium (med utmerkelse og pris) ved den matematisk-naturvitenskaplige avdeling av gymnasiet Viktoria-Luise-Schule i Hameln

Vintersemester
1973/74
'Studium Generale' ved Universitetet i Frankfurt i Tyskland med hovedvekt på jus, psykologi og sinologi

Psykologi studiet

1974–1978 Psykologi-studiet ved Universitetet i Hamburg i Tyskland
Spesialisering i klinisk psykologi (samtalepsykoterapi, encounter, analytisk gruppeterapi; overblikk over: adferdsterapi, familieterapi, partnerterapi, Gestaltterapi, psykodrama, psykoanalyse, autogen trening)

Praksis under psykologi studiet

1975 Psykologi-praksis i Jerusalem, Israel; arbeid med fysisk funksjonshemmede barn i Orthopaedic Hospital and Rehabilitation Center for Physically Handicapped Children, Alyn (to måneder)

1976 Skolepsykologisk-praksis på treningsskipet Kariba fra Deutsche Afrikalinien, DAL, på en reise langs den vestafrikanske kyst (tre måneder)

1977 og 1978 Diplomavhandling med tema Über die Einstellung von Ärzten zur Tätigkeit von Klinischen Fachpsychologen [Om legers holdning til kliniske psykologer] (bedømmelse: sehr gut)

3.11.1978 Avslutning av psykologi studiet med diplom ved Universitetet i Hamburg (bedømmelse: sehr gut)

1995 Offentlig godkjenning som psykolog i Norge

26. 5.2001 Dr. psychol. ved Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt (The Psychology of Humiliation)

Medisin studiet

1978–1984 Medisin studiet ved Universitetene i Heidelberg, Hamburg og i Dunedin, New Zealand

1978–1980 Prekliniske studier og Physikum i Heidelberg (Physikumeksamen med resultat: 84,4%)

1980–1984 Kliniske studier og Staatsexamen i medisin ved Universitetet i Hamburg

1983 Praksis år ved medisinsk avdeling ved Dunedin University Hospital, Dunedin, New Zealand

Praksis under medisin studiet

1979 Sykepleier-praksis ved Psykiatriske avdeling på Dikemark Sykehus i Asker (to måneder)

1980 Hospitant hos en allmennmedisiner i Hamburg (en måned)

1981 Hospitant ved kirurgisk avdeling på Paolo Memorial Hospital i Bangkok, Thailand; studier av thailandsk kultur og historie (to måneder)

1981 Informasjonsinnsamling i Malaysia og Indonesia angående medisinske institusjoner, særlig ved avdelingen for gynekologi ved universitetet i Kuala Lumpur, Malaysia (to måneder)

1982 Hospitant ved ved Environmental Health Center, Dallas, Texas, USA (en måned)

1982 Studier av Navaho-, Pueblo- og Havasupaiindianerreservatene og studier av medisinsk-psykologisk tenkning i de forskjellige indianerkulturene (en måned)

1983 Informasjonsinnsamling i Kina angående medisinske institusjoner i forskjellige deler av landet (to måneder); studier av kinesisk kultur og historie

1983 Turnustjeneste ved medisinsk avdeling ved ved Dunedin University Hospital, Dunedin, New Zealand, medisinsk arbeid som Trainee Intern (tre måneder); studier av Maori historie og kultur

1981–1984 Utvikling av et spørreundersøkelse om medisinsk fag, konsepter omkring sykdom og medisinsk omsorg i forskjellige kulturer; intervjuer med ca. hundre leger i følgende land: Thailand, USA, New Zealand, Australia, Singapore, Norge, Tyskland

21.6.1984 Avslutning av medisinsk studium med statlig anerkjennelse 'Approbation' ved Universitetet i Hamburg (avslutningsprøve: Sehr gut)

1992–1994 Avslutning av en doktoravhandling i medisin ved Medisinsk-psykologisk avdeling ved Universitetssykehuset Eppendorf i Hamburg i internasjonal livskvalitetsforskning, finansiert med stipend fra Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (magna cum laude, tittel: Lebensqualität im ägyptisch-deutschen Vergleich. Eine interkulturelle Untersuchung an drei Berufsgruppen (Ärzte, Journalisten, Künstler)

9.12.1994  Dr. med. ved Universitetet i Hamburg (magna cum laude)

1997 Offentlig godkjenning som lege i Norge

Yrkeserfaring

1980–1984 Psykoterapeutisk arbeid
• Samtalepsykoterapi (indiviuell terapi) ved Psykiatrisk universitetsklinikk i Hamburg
• Gruppeterapi (på grunnlag av analytisk gruppeterapi og samtaleterapi) ved psykologisk institutt ved universitetet i Hamburg. Klientkrets: kvinner med vekt- og spiseforstyrrelser
• Teoretisk analyse av diagnostiske intervjuer og protokoller fra gruppemøtene

1985–1988 Psykologisk rådgivningsarbeid ved American University of Cairo i Kairo, Egypt. Klientkrets: studenter og lærere fra alle nasjoner

1984–1991 Egen psykologisk privatpraksis i Kairo, Egypt
• Klientkrets: vestlig eller tradisjionelt orienterte Egyptere med engelske, tyske eller franske språkkunnskaper; ikke-Egyptere; ansatte ved vestlige ambassader og skoler; ledere av vestlige firmaer; koner og barn i multinasjonale ekteskap
• Intervensjonsmetoder: psykoterapi; psykologisk og "kulturoversettende" rådgivning; introduksjon for næringslivsledere i "global thinking" og i tverrkulturell kommunikasjon

• Anvendte språk: engelsk, fransk, norsk, tysk, egyptisk-arabisk

1986–2001 Rådgivning i norsk næringsliv

1991 Utvikling av en regionalstrukturplan for Flores, en av syv øyer på Asorene. Seks måneders feltarbeid på Flores

1993, 1994 Februar 1993: Stiftet foreningen Global Understanding e.V. og organisering av Hamburger Ideenkette med Vision eines Welthauses (Juni 1993), en festival om temaet globalt ansvar (forståelse mellom forskjellige kulturer, bekjempelse av fremmedfiendtlighet, integrasjon, fred, globalt økologisk ansvar). Festivalen samlet ca. 20.000 deltagere og førte etterpå til utstillinger i Hamburg og Bonn

1994 Kandidat til det Europeiske Parlament

1995,1996 Representant i Norge for International Alert, som er en ideell (non-governmental) organisasjon, som arbeider aktivt for å hindre konflikter; den er stiftet av Martin Ennals, tidligere leder av Amnesty International og får støtte fra det norske utenriksdepartementet

2001– Utvikling av Human Dignity and Humiliation Studies (HumanDHS) og Verdensuniversitet for verdighet (WDU) som globale nettverk med tilknytninger til Universitetet i Oslo, Maison des Sciences de l'Homme i Paris og Columbia University Conflict Resolution Network New York City (siden 2009 Advanced Consortium on Cooperation, Conflict, and Complexity, AC4)

Forskning og praksis

1984–1991 Materialinnsamling (case studies) og utvikling av teoretiske modeller i kulturell psykologi og sosialantropologi

1995, 1996 Kvalifisering i etikk i i Etikkprogrammet (Norges forskningsråd)

1994–1996 Utvikling av et konsept for et vitenskapelig prosjekt i områdene kulturforståelse, kulturell psykologi, konfliktteori

1997–2001 Doktorgradsprosjekt ved Psykologisk institutt, Universitet i Oslo: The Feeling of Being Humiliated: A Central Theme in Armed Conflicts. A Study of the Role of Humiliation in Somalia, and Burundi/Rwanda, Between the Warring Parties, and in Relation to Third Intervening Parties

2001–

• 
Utbygging av forskningsfelt likeverd og ydmykelse

• Utvidelse av feltarbeidet fra Europa og Afrika (i forbindelse med doktoravhandlingen) til Sørøstasia, Amerika, og andre deler av verden (siden 2001)

• 
Undervisning i dette feltet ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (siden 1997), ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo (STK) (2011–2014), ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo (SMR) (2014–2017), ved Psykologisk fakultet ved NTNU i Trondheim (1999–2007, Førsteamanuensis II i sosialpsykologi 2004-2007), ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø (2018), ved International Center for Cooperation and Conflict Resolution (ICCCR) ved Teachers College ved Columbia University i New York (siden 2001), med tilknytning til Maison des Sciences de l'Homme i Paris (siden 2001)

• 
Undervisning også, blant annet ved Hebrew University i Jerusalem (2004), Rikkyo University og International Christian University i Tokyo (siden 2004), University of Queensland, Australia (2007), og universiteter, blant annet, i Costa Rica (2006), Kina (2006–2007), North Carolina, US (2007), Hawai’i, US (2009), Tyrkia (2010), Italia (2010), New Zealand (2011), Sydney, Australia (2011), Chile, Bolivia, Brasil, and Ecuador in Sør-America (2012), Sør-Africa (2013), Thailand (2014), Ruanda (2015), Dubrovnik (2016), Indore, India (2017), Egypt (2018)

• S
kriving av artikler / bøker med likeverd og ydmykelse som sentral tema 

• Utvikling av Human Dignity and Humiliation Studies (HumanDHS) (siden 2001) of World Dignity University (WDU) initiativet (siden lanseringen i 2011) som globale nettverk

• For å utvikle HumanDHS og WDU nettverkene globalt, liv som global verdensborger

Organisering av to årlige HumanDHS konferanser (siden 2003)

Foredrag i hele verden; se database Cristin (Current Research Information System in Norway, let etter etternavn Lindner og fornavn Evelin

Medlemskaper og priser

• Rådgiver i Jan Øbergs Transnational Foundation for Peace and Future Research (TFF) (siden 1999)

• 
Medlem i Editorial Board til Charles Figleys tidskrift TRAUMATOLOGY (refereed) (siden 2004)

• 2006 SBAP pris for ekstraordinær innsats i feltet av anvendt psykologi

• Medlem i Editorial Advisory Board til den andre utgaven av Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict, utgitt av Professor Lester Kurtz og Academic Press (siden 2006)

• Medlem i Board of Advisors til Association for Trauma Outreach and Prevention (ATOP) (siden 2007)

• Medlem i Advisory Board til Center for Rebuilding Sustainable Communities after Disasters (CRSCAD) (since 2008)

• 2009 Fangenes Testamente pris

• Medlem i Special Interest Group of Indigenous Psychology (2011)

• Støtter arbeidet av Monty Marshall (siden 2001/2011)

• 
Støtter arbeidet av Deepika “Deeyah” Thathaal (siden 2011)

• Medstifter av World Dignity University initiativ and Dignity Press/World Dignity University Press (lansering 24. juni 2011 ved Universitetet i Oslo)

• Mottaker av 2014 HumanDHS Lifetime Award

Del av Human & Economic Development Research Unit (HEDRU), koordinert av Zaynab El Bernoussi ved School of Humanities & Social Sciences, Al Akhawayn University, Ifrane, Marokko (siden 2017)

• Fellow ved South African Research Chair (SARChI) in Development Education, University of South Africa, Pretoria, med professor Catherine Odora Hoppers som innehaver av dette professoratet (2013)
og
medlem i det globale fakultet av Global Institute of Applied Governance of Science, Knowledge Systems and Innovations, by Catherine Odora Hoppers, South Africa, Uganda, Canada, India and Sweden (seit 2018)

• Nominert for Nobels fredspris i 2015, 2016, 2017

Vitenskapelige hovedområder

• Aktuell fokus: Globalisering, internasjonale relasjoner, fredsbygging og konfliktløsning på nasjonalt og internasjonalt nivå, med særlig vekt på fenomenet likeverd og ydmykelse og dens virkninger (se psykologisk doktorarbeid)
• Psykologiske, antropologiske, sosiologiske og historiske aspekter ved forskjellige kulturer
• Kvinners rolle og stilling i forskjellige kulturer
• Tidligere fokus: Forskning om definisjon av begrepet livskvalitet i forskjellige kulturer (medisinsk doktorarbeid)
• Medisinske fag, konsepter omkring sykdom og medisinisk omsorg i forskjellige kulturer
• Arbeid som klinisk psykolog med fokus på orale forstyrrelser som adipositas, anorexia nervosa og bulimi

Språkkunnskaper

Godt

norsk, engelsk, tysk, fransk

Bra forståelse

svensk, dansk, nederlandsk

Gode grunnkunnskaper

moderne hebraisk
egyptisk-arabisk
indonesisk
kinesisk, japansk
portugisisk, spansk
latin (8 års skoleundervisning, del av Artium)
russisk (5 år skoleundervisning, i Artium: sehr gut)

Forskjellige

•  Flyundervisning fra alder av femten (først seilfly, senere motor)
•  Sport: svømming, snorkling
•  Design: arkitektur, klær, smykker
•  Kunst: skulptur, lærret

Publikasjoner / undervisningsmaterial

• Publications
• Lectures
• Videos
• Cristin (Current Research Information System in Norway) (søk for Evelin Lindner)